תקנון אתר

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “פייגי שיף – סוכריות” המשמש בנוסף גם כחנות וירטואלית (להלן: האתר). 

מפעילת האתר ובעלת הזכויות בו היא פייגי שיף שמשרדה הרשום הינו ברחוב מורגנטאו הנרי 24 ירושלים ו/או מי מטעמה (להלן: המפעילה). 

המפעילה מאשרת גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: תנאי השימוש).

 

  1. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להם משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד. על כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפנייה/התייחסות בו היא בלשון זכר כפנייה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

 

  1. אנא, הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב יבנך לבין המפעילה לכל דבר ועניין.

 

  1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר מעת לעת.

 

  1. עצם השימוש באתר והפעילות שלך בו מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר) מאשר ומהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה, הבין את תנאיו, קיבלם על עצמו, וכי לא תהיה מלו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

 

  1. לצורך תקנון זה “המשתמש” הינו כל אדם או ארגון העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

   1. הוא כשיר לפי דין לבצע פועלות משפיטות מחייבותץ
   2. הוא בגיר שמלאו לו 18 שנה.
   3. הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף.
   4. הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית תקנית ופעילה ברשת האינטרנט.
   5.  

 

במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

 

 1. אחריות, אבטחה ופרטיות

א. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד, ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.

ב. המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

ג. בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.

ד. משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעילה.

ה. המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. על-כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.

ו. כמו כן במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

ז. מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

ח. המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בעניין המשתמש המוזן לאתר. המפעילה רשאית לשלוח למשתמש דיוורים אחרי שנתן הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה לרשימת התפוצה או בכל דרך אחרת.

 

 1. מדיניות אספקת מוצרים

המפעילה עושה כל שביכולתה לספק בעבור המשתמש את המשלוח בהקדם האפשרי.

אם המוצרים שהמשתמש הזמין נמצאים ברשותה, היא מוציאה את החבילה בתוך 7 ימי עסקים.

אם אחד מהמוצרים שהוזמן חסר במלאי, המפעילה תיצור  קשר עם המזמין לתיאום המשך הטיפול בהזמנה או לביטולה.

 

להלן אפשרויות משלוח:

 1. איסוף עצמי ללא תשלום מכתובת המפעילה בירושלים.

לתיאום מועד האיסוף ניתן ליצור קשר במספר 0536073663  (בימים א’-ה’ בין השעות 9:00 – 20:00)

או שלחו הודעה לכתובת המייל: feigt@sucaryot.co.il

 1. דואר רשום – מינימום 10 ₪ ולפי העלות שתתעדכן בדף התשלום בהתאם למוצר ולכמות הפריטים.
 2. משלוח עד הבית – מינימום 28 ₪ ולפי העלות שתתעדכן בדף התשלום בהתאם למוצר ולכמות הפריטים.
 3.  מגיע לרוב הישובים בארץ לפי נקודות חלוקה של דואר שליחים. לא ניתן יהיה לשלוח מוצר למקום שאינו מקבל שירות על ידי דואר ישראל.

 

המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל (רשום או שליחים) בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל. משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה או לאחר ביצוע תשלום טלפוני.

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו לא תתאפשר החזרת מוצר שניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

המפעילה מאפשרת החזרת מוצרים פיזיים תוך קבלת החזר כספי בתנאים שיפורטו להלן:

המוצר הוחזר בתוך 14 ימים מיום קבלתו ללא פגע ומבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית שלא נפתחה וכן הוצגה הוכחה לרכישתו (חשבונית, קבלה או הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי תשלום).

בעת ביטול העסקה על ידי הלקוח, המוצר יוחזר על חשבון הלקוח ובניכוי של דמי ביטול שלא יעלה על 5% ולכל היותר 100 ₪, ובתוספת דמי עמלת חברת האשראי, אם נגבתה מהמפעילה.

אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה, טיב וכמות המוצרים שבתוכה.
חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר.
היה והמוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת לחברת ‘סוכריות’ כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
במקרה שבו הלקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מידי להנהלת חברת ‘סוכריות’ וזו תפעל לאיתור הבעיה ולפתרונה .

בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח יושב לו תוך 7 ימים מיום החזרת המוצר באותו אופן בו בוצע התשלום, ולא יגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר אלינו בדרך שנבחר ועל חשבוננו.

לקוח שציין כתובת מגורים שגויה או לא מדויקת, ולכן המשלוח הוחזר על ידי דואר ישראל – יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית. כמו כן לקוח שלא אסף את המשלוח והוא הוחזר אל המפעילה על ידי דואר ישראל יחויב בדמי משלוח בעת ביצוע המשלוח שנית.

אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסור לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החלפת מוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע המצוי אצל המפעילה. 

נשמח לעמוד לשירותך,

צוות סוכריות

לא רשומים? זה לא סיפור

נרשמים לאתר ברגע ונהנים

קבלו ראשונים את השירשירים המתוקים והטיפים הכי טריים לפיתוח ילדים!

מלאו פרטים והתחילו ליהנות מרגעים של חוויה: